0.00000

นักขุด ออนไลน์

7.33 PH/s

0.00000

พูล แฮชเรท

0.00000

ล่าสุด บล็อก

72645368

0.00000

การขุด บล็อก

0.16967 $-1.60%

0.00000

ราคา KAS

71%

0.00000

โชค

1.0%

0.00000

พูล ค่าธรรมเนียม

0.00000

บล็อก รางวัล

0.00000

การจ่ายเงินขั้นต่ำ

เราครอบคลุมค่าธรรมเนียมการจ่ายเงิน ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

พูล แฮชเรท

7.33 PH/s

เลือกเซิร์ฟเวอร์การขุดของคุณ:

ภูมิภาคส่วนต่างของแชร์เซิร์ฟเวอร์สถานะ
ยุโรป512 (2.2T) สำหรับ GPU
kas.2miners.com:2020
ใช้งาน
512 (2.2T) สำหรับ KS0
kas.2miners.com:2121
ใช้งาน
4096 (17.59T) สำหรับ KS1/KS2
kas.2miners.com:2222
ใช้งาน
16384 (70.3T) สำหรับ KS3/KS3L
kas.2miners.com:2323
ใช้งาน
สหรัฐอเมริกา512 (2.2T) สำหรับ GPU
us-kas.2miners.com:2020
ใช้งาน
512 (2.2T) สำหรับ KS0
us-kas.2miners.com:2121
ใช้งาน
4096 (17.59T) สำหรับ KS1/KS2
us-kas.2miners.com:2222
ใช้งาน
16384 (70.3T) สำหรับ KS3/KS3L
us-kas.2miners.com:2323
ใช้งาน
เอเชีย512 (2.2T) สำหรับ GPU
asia-kas.2miners.com:2020
ใช้งาน
512 (2.2T) สำหรับ KS0
asia-kas.2miners.com:2121
ใช้งาน
4096 (17.59T) สำหรับ KS1/KS2
asia-kas.2miners.com:2222
ใช้งาน
16384 (70.3T) สำหรับ KS3/KS3L
asia-kas.2miners.com:2323
ใช้งาน