0.00000

นักขุด ออนไลน์

75.48 TH/s

0.00000

พูล แฮชเรท

0.00000

ล่าสุด บล็อก

48894643

0.00000

การขุด บล็อก

0.0182 $+1.73%

0.00000

ราคา KAS

38%

0.00000

โชค

1.0%

0.00000

พูล ค่าธรรมเนียม

0.00000

บล็อก รางวัล

0.00000

การจ่ายเงินขั้นต่ำ

เราครอบคลุมค่าธรรมเนียมการจ่ายเงิน ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

พูล แฮชเรท

75.48 TH/s

เลือกเซิร์ฟเวอร์การขุดของคุณ:

ภูมิภาคส่วนต่างของแชร์เซิร์ฟเวอร์สถานะ
ยุโรป16 (68.71G) สำหรับ GPU
kas.2miners.com:2020
ใช้งาน
4096 (17.59T) สำหรับ ASIC
kas.2miners.com:2222
ใช้งาน