2624

0.00000

Thợ mỏ Trực tuyến

KHeavyHash

0.00000

Thuật toán

10.05 PH/s

0.00000

Pool Hashrate

333.49 P

0.00000

Mạng Difficulty

339.26 PH/s

0.00000

Mạng Hashrate

0.00000

cuối Khối

82650963

0.00000

Khai thác Khối

0.14565 $-1.59%

0.00000

Giá KAS

4%

0.00000

May mắn

1.0%

0.00000

Pool Phí

0.00000

Khối Thưởng

0.00000

Thanh toán tối thiểu

Chúng tôi bao trả phí thanh toán. Không tính thêm phí.

Pool Hashrate

10.05 PH/s

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu512 (2.2T) cho GPU
kas.2miners.com:2020
Hoạt động
512 (2.2T) cho KS0
kas.2miners.com:2121
Hoạt động
4096 (17.59T) cho KS1/KS2
kas.2miners.com:2222
Hoạt động
16384 (70.3T) cho KS3/KS3L
kas.2miners.com:2323
Hoạt động
Hoa Kỳ512 (2.2T) cho GPU
us-kas.2miners.com:2020
Hoạt động
512 (2.2T) cho KS0
us-kas.2miners.com:2121
Hoạt động
4096 (17.59T) cho KS1/KS2
us-kas.2miners.com:2222
Hoạt động
16384 (70.3T) cho KS3/KS3L
us-kas.2miners.com:2323
Hoạt động
Châu Á512 (2.2T) cho GPU
asia-kas.2miners.com:2020
Hoạt động
512 (2.2T) cho KS0
asia-kas.2miners.com:2121
Hoạt động
4096 (17.59T) cho KS1/KS2
asia-kas.2miners.com:2222
Hoạt động
16384 (70.3T) cho KS3/KS3L
asia-kas.2miners.com:2323
Hoạt động