Làm thế nào để bắt đầu mining Kaspa

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu512 (2.2T) cho GPU
kas.2miners.com:2020
Hoạt động
512 (2.2T) cho KS0
kas.2miners.com:2121
Hoạt động
4096 (17.59T) cho KS1/KS2
kas.2miners.com:2222
Hoạt động
16384 (70.3T) cho KS3/KS3L
kas.2miners.com:2323
Hoạt động
Hoa Kỳ512 (2.2T) cho GPU
us-kas.2miners.com:2020
Hoạt động
512 (2.2T) cho KS0
us-kas.2miners.com:2121
Hoạt động
4096 (17.59T) cho KS1/KS2
us-kas.2miners.com:2222
Hoạt động
16384 (70.3T) cho KS3/KS3L
us-kas.2miners.com:2323
Hoạt động
Châu Á512 (2.2T) cho GPU
asia-kas.2miners.com:2020
Hoạt động
512 (2.2T) cho KS0
asia-kas.2miners.com:2121
Hoạt động
4096 (17.59T) cho KS1/KS2
asia-kas.2miners.com:2222
Hoạt động
16384 (70.3T) cho KS3/KS3L
asia-kas.2miners.com:2323
Hoạt động
Theo mặc định hoặc nếu nghi ngờ share difficulty để chọn, hãy chọn cái thấp hơn. Chúng tôi khuyên bạn nên chọn share difficulty cao nếu bạn khai thác với hơn 500 GPU. Nếu bạn khai thác bằng Nicehash, bạn nên luôn chọn share difficulty cao. Share difficulty không ảnh hưởng đến phần thưởng thợ mỏ. Đọc thêm.

Bước 1 - Tạo một ví

Bạn có thể nhận chi trả theo Bitcoin (BTC) hoặc KASPA (KAS). Phí thanh toán theo BTC thấp (ít hơn $0,2), thanh toán qua KAS hoàn toàn miễn phí ($0). Xem qua bài viết Nhận Bitcoin từ Altcoin Mining.

Với số tiền bạn có thể dùng máy tính hoặc ví di động để tạo địa chỉ quy đổi tiền mã hoá.

Bước 2 - Tải xuống phần mềm khai thác

Bắt đầu nhanh - Tải xuống sẵn sàng cho phiên bản của GPU Miner (lưu trữ mật khẩu - 2 thợ mỏ).

Đối với GPU Nvidia, chúng tôi khuyên bạn nên GMiner.
For AMD GPU's we recommend lolMiner.

Bước 3 - Chỉnh sửa tập tin bat

Sử dụng YOUR_WALLET_ADDRESS mà bạn đã tạo ở Bước 1.
Ví dụ BTC (SegWit): bc1qnkyhslv83yyp0q0suxw0uj3lg9drgqq9c0auzc
Ví dụ BTC (Compatibility): 3GRdnTq18LyNveWa1gQJcgp8qEnzijv5vR
Ví dụ BTC (Legacy): 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa
Ví dụ KAS: kaspa:qzd6sfx3a8gx3q0qjvsts0pc4gj62z8a4kdf6qcndq5fg42wwxpv6sv9ngmg9
Nếu bạn muốn, bạn có thể Thay đổi RIG_ID trong tập tin bat Chỉ định tên của máy đào như bạn muốn nó được hiển thị trong trang thống kê của thợ mỏ. Lĩnh vực này không bắt buộc. Bạn có thể để trống.
Độ dài RIG_ID - Tối đa 32 ký tự. Sử dụng chữ cái, số và ký hiệu tiếng Anh "-" và "_".
Ví dụ: rig-1

Cài đặt cho Công cụ khai thác lolMiner:

lolMiner.exe --algo KASPA --pool kas.2miners.com:2020 --user YOUR_WALLET_ADDRESS.RIG_ID
pause

Cài đặt cho Công cụ khai thác Gminer:

miner.exe --algo kheavyhash --server kas.2miners.com:2020 --user YOUR_WALLET_ADDRESS.RIG_ID
pause

Cài đặt cho Công cụ khai thác Team Red Miner:

teamredminer.exe -a kas -o stratum+tcp://kas.2miners.com:2020 -u YOUR_WALLET_ADDRESS.RIG_ID
pause

Cài đặt ASIC

Pool này hoạt động với ASIC Miners.

Cài đặt cho IceRiver KAS KS0:

URL: stratum+tcp://kas.2miners.com:2121
Worker: YOUR_WALLET_ADDRESS
Password: x

Cài đặt cho IceRiver KAS KS1, IceRiver KAS KS2:

URL: stratum+tcp://kas.2miners.com:2222
Worker: YOUR_WALLET_ADDRESS
Password: x

Cài đặt cho IceRiver KAS KS3, IceRiver KAS KS3L, IceRiver KAS KS3M, Bitmain Antminer KS3, iBeLink BM-KS Max:

URL: stratum+tcp://kas.2miners.com:2323
Worker: YOUR_WALLET_ADDRESS
Password: x

Cài đặt cho FPGA Xilinx Varium C1100, Xilinx U50C, Xilinx TUL TH53, SQRL Forest Kitten 33:

URL: stratum+tcp://kas.2miners.com:2020
Worker: YOUR_WALLET_ADDRESS
Password: x

Sử dụng YOUR_WALLET_ADDRESS mà bạn đã tạo ở Bước 1.
Ví dụ BTC (SegWit): bc1qnkyhslv83yyp0q0suxw0uj3lg9drgqq9c0auzc
Ví dụ BTC (Compatibility): 3GRdnTq18LyNveWa1gQJcgp8qEnzijv5vR
Ví dụ BTC (Legacy): 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa
Ví dụ KASPA: kaspa:qzd6sfx3a8gx3q0qjvsts0pc4gj62z8a4kdf6qcndq5fg42wwxpv6sv9ngmg9

Cho thuê giàn máy đào

Đây là pool làm việc với dịch vụ cho thuê dàn máy đào Miningrigrentals.com and Nicehash.com.

Cài dặt cho Miningrigrentals.com:

Name: 2Miners KAS
Type: kHeavyHash (Kaspa)
Pool Host: kas.2miners.com:2020
Workername (-u): YOUR_WALLET_ADDRESS
Password (-p): x

Cài đặt cho Nicehash.com:

Đôi khi Nicehash thoát khỏi bài kiểm tra pool với lỗi en. Đừng lo lắng. Chúng tôi đang làm việc với Nicehash mỗi ngày. 2Miners chính thức được hỗ trợ bởi Nicehash pool. Chỉ cần đi đến và tiến hành đặt hàng.

Custom pool name: 2Miners KAS
Algorithm: KHeavyHash
Stratum hostname or IP: kas.2miners.com
Port: 2020
Username: YOUR_WALLET_ADDRESS
Password: x

Cài đặt kết nối SSL cho người dùng có kinh nghiệm:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu512 (2.2T)
kas.2miners.com:12020
Hoạt động
512 (2.2T)
kas.2miners.com:12121
Hoạt động
4096 (17.59T)
kas.2miners.com:12222
Hoạt động
16384 (70.3T)
kas.2miners.com:12323
Hoạt động
Hoa Kỳ512 (2.2T)
us-kas.2miners.com:12020
Hoạt động
512 (2.2T)
us-kas.2miners.com:12121
Hoạt động
4096 (17.59T)
us-kas.2miners.com:12222
Hoạt động
16384 (70.3T)
us-kas.2miners.com:12323
Hoạt động
Châu Á512 (2.2T)
asia-kas.2miners.com:12020
Hoạt động
512 (2.2T)
asia-kas.2miners.com:12121
Hoạt động
4096 (17.59T)
asia-kas.2miners.com:12222
Hoạt động
16384 (70.3T)
asia-kas.2miners.com:12323
Hoạt động

Nếu bạn không biết kết nối SSL là gì và cách thiết lập nó, hãy sử dụng cài đặt tiêu chuẩn

Hỗ trợ

Telegram

Hỗ trợ cộng đồng 24/7: Hơn 1000 thợ mỏ đang trò chuyện

Telegram

Một nền tảng kiến thức nổi bật cho các thợ mỏ